Horsch Shuttle

Original sn mek obrazovky 2019 03 28 v 8.44.37

Shuttle 8.000 L/ 10.000 F

  • minimální prostoje během plnění a efektivní přeprava zemědělských provozních prostředků jsou garanty pro maximální účinnost při hnojení, výsevu a ochraně rostlin
  • jednoduchý systém výměny: díky připraveným nástavbový čepům lze shuttle na kapalné a pevné látky snadno vyměnit, dlouhým dobám vystrojování je přitom zabráněno standardizovanými upevňovacími body

Shuttle 8.000 L

  • systém hadicových spojek: spojky DryMate se postarají o rychlé spojení spojovacích bodů a zabezpečí proti nechtěnému úniku provozních prostředků
  • naplavovací šachta: osvědčená a výkonná naplavovací šachta Leeb GS a silně dimenzované odstředivé čerpadlo s 3000 l/min a pístové membránové čerpadlo pro plynulé vnitřní čistění zaručují krátké doby vystrojování a zabraňují dlouhým dobám čekání při přečerpávání na poli
  • vysokotlaký čistič: integrovaný vysokotlaký čistič je napájen z nádrže na čistou vodu a usnadňuje čištění na poli
  • rozložení hmotnosti: unístění nádrží na jíchu (8000 l) a čistou vodu (800 l) zajišťuje vyvážené rozložení hmotnosti

 

Shuttle 10.000 F

  • dopravní pás: celoplošně pogumovaný dopravní pás s dopravním výkonem 2 t/min přepravuje zemědělské provozní prostředky absolutně šetrně a bez smíchání
  • dávkování: individuální ovládání dvou komor (50 : 50) a příslušných výstupů dovoluje nezávislé dávkování jednotlivých složek
  • obslužný řádek: přehledná obslužná centrála usnadňuje centrální řízení
  • bezezbytkové vlastní vyprázdnění: díky velkému úhlu klopení a šikmo přivádějícímu otvoru je dosahováno bezezbytkového vyprázdnění

Landscape thumb sn mek obrazovky 2019 03 28 v 8.41.28

Titan UW

Titan UW maximalizace efektivity v řetězci kombajnové sklizně mimořádně velký objem 34 m³ – odpovídá plně naloženému nákladnímu automobilu velký pr...